Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

PCE, ZSP rozpoczęło rok szkolny z perspektywą nowych projektów!

 PCE, ZSP rozpoczęło rok szkolny z perspektywą nowych projektów!

Spotkanie z Dyrektorem Szkoły!

1 września 2016 roku – oznaczał dla wszystkich uczniów PCE, ZSP oficjalne  spotkanie z Dyrektorem Szkoły , Panem Arturem Obolewskim. W dużej sali gimnastycznej przywitał On zarówno Doradcę Burmistrza, Panią Alicję Zajączkowską, jak i  reprezentantów Wojska, Wicedyrektorów, Grono Nauczycielskie oraz wszystkich młodych ludzi, którzy w procesie edukacyjnym zdecydowali się na PCE. Następnie Dyrektor tej placówki oświatowej podsumował dotychczasowe osiągnięcia szkolne z wyraźnym naciskiem na promocję nowych projektów.

Zdobywanie nowych umiejętności!

W perspektywie zajęć przygotowanych dla naszej młodzieży planowane jest pojawianie się   więc  ofert zawodowych, związanych z przedmiotami ogólnymi i  ścisłymi. Taka furtka na zdobycie nowych kwalifikacji podpartych konkretnymi  dyplomami , a także  skuteczna metoda  pogłębienia  wiedzy w małych grupach przyczyni się z pewnością do zwiększonego zainteresowania Uczniami przez wszystkich  pracodawców.

Dyrektor nakłaniał młodzież:

-  do zakupu  ulgowych biletów autobusowych;

- kulturalnego korzystania z odnowionych  budynków szkolnych.

Przypomniał także o :

- prawach, obowiązkach i powinnościach  każdego Ucznia, który przychodząc do szkoły nie będzie używał podczas zajęć lekcyjnych telefonów komórkowych,

- uczył się w trakcie całego roku szkolnego,

-angażował  w konkursy, brał udział w apelach, wykorzystywał  czas na pogłębianie wiedzy z wszystkich zaproponowanych w planie lekcyjnym zajęć  specjalistycznych.

-Dyrektor życzył młodzieży satysfakcji z nauki w PCE, ZSP!

Sylwia Skroś

Zobacz nasze