Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

PCE uczestnikiem Konferencji „Przyszłość szkolnictwa zawodowego w Powiecie Lęborskim”

 PCE uczestnikiem Konferencji „Przyszłość szkolnictwa zawodowego w Powiecie Lęborskim”

13. lutego 2017 r. nasza szkoła wzięła udział w konferencji dotyczącej szkolnictwa zawodowego, zorganizowanej w ZSM - I w Lęborku.

Uroczystego otwarcia jej  dokonała Pani Teresa Ossowska – SzaraStarosta Lęborski.

Podczas spotkania zaproszeni goście prezentowali interesujące fakty na temat lokalnego rynku pracy i edukacji. W trakcie dyskusji panelowej z kolei, moderowanej przez Panią Monikę Zajkowską, omawiano perspektywy rozwoju kształcenia młodzieży na poziomie klas technikalnych i zawodowych w powiecie lęborskim. Odbyła się ona z udziałem dyrektorów szkół: PCE – ZSP, Pana Artura Obolewskiego oraz ZSM – I, Pana Grzegorza Popina, nauczycieli, przedstawicieli pracodawców oraz Powiatowego Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości – Pana Romana Chmieleckiego, Starszego Cechu. Nie zabrakło oczywiście we wspomnianej debacie głosu uczniów trzech lęborskich szkół ponadgimnazjalnych, a Budowlankę reprezentowali uczniowie klas III technikum.

Dyrektor PCE – ZSP w Lęborku – Pan Artur Obolewski, zwrócił uwagę na konieczność prowadzenia preorientacji zawodowej jeszcze przed osiągnięciem przez uczniów wieku gimnazjalnego. W rezultacie młody człowiek kończący gimnazjum będzie potrafił świadomie,         z satysfakcją, wybrać drogę dalszego rozwoju osobistego, w tym przede wszystkim zawodowego. Dyrektor Szkoły odniósł się także do nowych kierunków kształcenia, które oprócz tego, iż są atrakcyjne dla młodzieży, wymagają od kadry pedagogicznej nieustannego podnoszenia jej kwalifikacji oraz są pewną formą wyzwania i sprawdzianu nie tylko dla uczniów. W ofercie naszej placówki na rok 2017/2018, mamy bowiem propozycje nauki dla absolwentów gimnazjum m.in.     w oddziale technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik budownictwa (profil inżynieryjno – wojskowy) a także technik logistyk (klasa wojskowa).

Nauczyciel PCE ZSP, Pani Irena Małachowicz natomiast, zaakcentowała rolę mentora jaką odgrywa opiekun praktycznej nauki zawodu, dzieląc się z uczniem swoją wiedzą i umiejętnościami.

Senator Rzeczypospolitej PolskiejPan Kazimierz Kleina, scharakteryzował proces wdrażania do systemu kształcenia ponadgimnazjalnego nowych kierunków edukacyjnych, podkreślając jego złożoność i ogromną odpowiedzialność spoczywającą na osobach inicjujących takie działania.

Kwestię przedsięwzięcia strategicznego na polu szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim, omówił Pan Adam KrawiecDyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Należy tutaj zaznaczyć, iż w naszym regionie ten obszar funkcjonuje zadowalająco, a realne zapotrzebowanie pracodawców na określonych fachowców, jest pozytywną prognozą na najbliższe lata dla pomorskich techników i zawodówek. Dużym wsparciem będą w tym zakresie niewątpliwie środki finansowe pozyskane przez Powiat Lęborski w wysokości 15 mln złotych. Dzięki nim zostaną zrealizowane, np. płatne staże w zakładach pracy dla młodzieży uczęszczającej do lęborskich szkół: Budowlanki, Rolniczaka oraz Mechanika. Szczegółowej charakterystyki działań projektowych współfinansowanych przez Unię Europejską w kontekście kształcenia zawodowego w naszym powiecie, dokonała Pani Elżbieta GodderisWicestarosta Lęborski. Informacje związane m.in. z organizowaniem wspomnianych staży, ale również praktyk zawodowych, przekazała uczestnikom konferencji Pani Katarzyna DampcKierownik Referatu Programów Pomocowych Powiatu Lęborskiego.

Zadania projektowe będą jednak posiadały szerszy zakres – obejmą  przebudowę i modernizację wyposażenia wymienionych szkół, jak wyjaśniała Pani Justyna NeumuelerKoordynator jednego z projektów kształcenia zawodowego w powiecie lęborskim.

Konferencję podsumowała Pani Teresa Ossowska – Szara Starosta Lęborski, przedstawiając zgromadzonym wnioski zachęcające do konkretnych przedsięwzięć, sprzyjających rozwojowi nowoczesnego szkolnictwa zawodowego w naszym powiecie.

Uczestnicy poniedziałkowego spotkania mogli skorzystać ze słodkiego poczęstunku, przygotowanego przez klasę uczącą się zawodu kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych w PCE – ZSP w Lęborku. Nasz serwis kawowy obsługiwały uczennice z kl. IIITŻiUG pod opieką nauczyciela – Pani Jolanty Kozłowskiej.

 

Tekst i zdjęcia – Sławomir Hryczak (doradca zawodowy)

Zobacz nasze