Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

PCE odwiedziło gimnazjalistów w Luzinie

 PCE odwiedziło gimnazjalistów w Luzinie

Dzięki zaproszeniu przez Młodzieżowe Centrum Kariery działające w Luzinie, spotkaliśmy się 10. maja w środę z uczniami klas III uczęszczających do tamtejszego gimnazjum. Wizyta w szkole podczas Targów Edukacji i Pracy, miała na celu przybliżenie młodym ludziom propozycji kształcenia, z których będą mogli skorzystać już we wrześniu 2017 r. Tradycyjnie – bo wiąże się to z 50 – letnią historią naszej placówki – kształcimy młodzież w zawodach branży m.in. budowlanej, logistycznej, gastronomicznej, handlowej oraz usługowej. Oferta dla przyszłych uczniów PCE jest naprawdę bogata. W technikum mamy trzy ciekawe kierunki:

·         absolutna nowość, czyli technik budownictwa (profil inżynieryjno – wojskowy);

·         a ponadto technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

·         oraz technik logistyk (profil wojskowy).

Nauka w klasach technikalnych trwa cztery lata.

W oddziałach szkoły branżowej I stopnia z kolei, kształcimy w następujących profesjach:

·         monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;

·         stolarz;

·         sprzedawca;

·         kucharz;

·         fryzjer;

·         a także związanych z tzw. klasą wielozawodową (krawiec, murarz – tynkarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, piekarz, cukiernik, fotograf, dekarz, kamieniarz, obuwnik, szklarz, zegarmistrz, złotnik – jubiler).

Wybranego zawodu uczycie się w „branżówce” przez trzy lata.

Szybki dostęp do przydatnych informacji na temat w/w kierunków kształcenia w technikum    i szkole branżowej oraz zasad przyjmowania kandydatów, umożliwią Wam następujące linki:

http://www.pce.lebork.pl/files/download/733/kwalifikacje-technikum2017.pdf

http://www.pce.lebork.pl/files/download/733/kwalifikacje-branzowa2017.pdf

http://www.pce.lebork.pl/files/download/735/zawody-2016-2017.pdf

https://nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat/app/

W Gimnazjum w Luzinie uczęszczającym do klas najwyższych programowo, przekazaliśmy kolorowe ulotki zawierające wiadomości na temat specyfiki kształcenia w PCE. Zainteresowanym kształceniem w naszej szkole przybliżaliśmy warunki rekrutacji oraz charakter nauki danej specjalności.

Zapraszamy absolwentów szkół gimnazjalnych do kontynuowania edukacji przy ul. Pionierów 16 w Lęborku w PCE – ZSP!!!

Sławomir Hryczak

Zobacz nasze