Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Pamiętamy o historii w PCE-ZSP!

 Pamiętamy o historii w PCE-ZSP!

W czwartek 27.04.2017 r. młodzież PCE wysłuchała apelu, w którym uczestniczyli uczniowie z klas: technik logistyk – profil wojskowy (ITLb, ITLa, IITLa) i kucharz/sprzedawca (IIIA). Występujący na scenie szkolnej świetlicy, przypomnieli zgromadzonym genezę polskich symboli narodowych oraz najważniejszego źródła prawa, jakim jest konstytucja. I chociaż od uchwalenia pierwszej ogólnokrajowej ustawy zasadniczej 3 maja minie już 226 lat, to trwa ona nadal, lecz już w formie odpowiadającej współczesnym realiom. Flaga, godło i hymn natomiast, stanowią nieodłączną symbolikę towarzyszącą nie tylko patriotycznym uroczystościom, ale również kulturalnym i sportowym wydarzeniom. Ich trwałość, podobnie jak wspomnianej wcześniej konstytucji, podkreślają wagę i rolę odgrywaną przez nie w życiu Polaków na różnych płaszczyznach. Pomagają one umacniać ponadto tożsamość wszystkich pokoleń, ponieważ są ważnymi elementami procesu narodotwórczego. Nie zapominajmy zatem o historii – my także ją tworzymy.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – 2. maja, rocznica uchwalenia Konstytucji z 1791 r. -   3. maja – to dni szczególnie ważne w patriotycznym kalendarzu, co wyraźnie podkreślił  podsumowując apel Dyrektor SzkołyPan Artur Obolewski i zachęcił obecnych do udziału w oficjalnych obchodach omawianych świąt, które odbędą się w Lęborku.

Okolicznościowy montaż słowno – muzyczny wzbogacony o prezentację multimedialną, został przygotowany pod kierunkiem nauczycieli – Pani Brygidy Stasiak oraz Pana Sławomira Hryczaka.

Foto - Sylwia Skroś, Sławomir Hryczak

Sławomir Hryczak

Zobacz nasze