Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Otworzyliśmy okno do lęborskiej Hawiry - w ramach tegorocznego FORUM MŁODYCH!

 Otworzyliśmy  okno do lęborskiej  Hawiry - w ramach tegorocznego FORUM MŁODYCH!

 Otworzyliśmy lęborskie okno w  Hawirze -  w ramach tegorocznego  FORUM MŁODYCH!

Hawira nadzieją młodych – Forum „Menadżerowie Pana”!

Hawira – Ty powiesz, że to jest dom, chata, gmach, kamienica, domostwo, apartament, pałac, dwór…

A ja mówię:

Twoja Hawira jest  teraz w Kinie LCK Fregata.

Spotkanie młodych, które odbyło się - 9.10.2017 roku -  zostało podzielone na kilka form prezentacji.

I blok!

W pierwszym etapie Forum - Pani Sylwia Skroś -  omówiła projekt strategii internetowej naszej lęborskiej „HAWIRY”. Młodzież poznała tajemnice bibliotek, od zbiorów franciszkańskich , po współczesne pliki w laptopach i komórkach. Podróżowaliśmy po etapach dnia: od 5:00 nad ranem przy włączeniu fb, po  24:00. Ukazaliśmy różne młodzieżowe Persony. Przyprawiliśmy domowe dania cytatami: Jana  Pawła II, Stefana Wyszyńskiego. Uwierzyliśmy, że jesteśmy copywriterami Boga! Tworzyliśmy internetowy ekosystem,  informowaliśmy, co robimy w ciągu każdego dnia, wskazywaliśmy narzędzia, wydarzenia w ramach Lęborskiego Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej.

Dowiedzieliśmy się, że :

„Człowiek najbardziej upadania się do Boga wówczas, gdy innym wyświadcza dobrodziejstwa.”

- Św. Jan Chryzostom

Wymienialiśmy główne tematy do młodzieżowych  rozmów. Pokazaliśmy platformy realizacji treści copywriterskiej.

A potem powtórzyliśmy:

"Nie myślmy, że modlitwa jest tylko mówieniem do Boga. 
Modlitwa jest bardzo często nadsłuchiwaniem, co Bóg mówi do nas."

- S. Wyszyński Idźmy dalej z nadzieją….Idźmy…..

II blok!

Następnie obejrzeliśmy film ukazujący zły wpływ magii. Poznaliśmy warunki kształtowania charakteru młodych ludzi, liczne niebezpieczeństwa, wróżby i sposoby oddalania się od Boga.

III blok!

Julia Pioch – uczennica LO2  w Słupsku, recytowała wiersze o wyjątkowej Hawirze, a następnie dodała kontrastowe zwroty zaczerpnięte z młodzieżowego slangu. Slang brzmiał na scenie znajomo. Uczniowie dopowiadali swoje  internetowe określania, a potem podnosili dłonie i dawali – „LIKE”.

IV blok!

W dalszej części Forum -  rozpropagowaliśmy akcję dotyczącą Bookcrossingu. Ofiarowaliśmy książkę. Uwolniliśmy ją i pozwoliliśmy jej krążyć w lęborskiej szkole. Promowaliśmy projekt edukacyjny – z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - rozpisany  w PCE-ZSP.   

V blok!

Na scenie zaprezentowała się ARKA TEDIEGO! Skrzypce, saksofon, gitary – poderwały młodych ludzi z Lęborka do opuszczenia miejsca i wyjścia przed scenę. Wspólnie podnosiliśmy dłonie, tańczyliśmy, kołysaliśmy  się i podskakiwaliśmy. Jednoczyliśmy się. Stanowiliśmy o istocie sensu - FORUM MŁODYCH. Wielbiliśmy Boga. Powtarzaliśmy słowa piosenek.

„Jezus Chrystus jest  naszym Zbawicielem, nie lękajmy się…”

Otworzyliśmy okno w Hawirze przygotowanej dla młodych.

Kierownik Zespołu – Pan Tadeusz Pirycki – edukował młodzież i przekazywał jej treści ewangelizacyjne.  

Wspólnie pokonaliśmy nasze słabości. Przedstawiliśmy wizje różnych domów. Nabraliśmy nowej siły i energicznego spojrzenia na chrześcijaństwo. Zwyciężyliśmy różne lęki.

Aby iść z NADZIEJĄ…..przez cały Lębork – do Ciebie!

Organizatorzy Forum Młodych – „Menadżerowie Pana”:

- Sylwia Skroś – pomysłodawca forum i autorka scenariusza,

- Regina Szczupaczyńska – Prezes Stowarzyszenia św. Jakuba Ap.

- Kino LCK Fregata – Pan Paweł Piwka.

Lęborskie Stowarzyszenie św. Jakuba Apostoła w Lęborku.

Dobrodzieje:

-  Urząd Miejski w Lęborku

- Starostwo Powiatowe w Lęborku.

Obsługa sprzętu nagłośnieniowego – Pan Michał Dąbrowski.

Dziękujemy lęborskiej młodzieży za udział w naszym katolickim przedsięwzięciu.

„Raduje się bowiem nasza dusza, bo jest w niej nadzieja…..”

Sylwia Skroś

 

 

Zobacz nasze