Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Olimpiada logistyczna 2016

 Olimpiada logistyczna  2016

W dniu 04 października 2016 r. po raz kolejny uczniowie klas logistycznych PCE, ZSP -  uczestniczyli w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej. Zakres tematyczny olimpiady skierowany jest głównie do uczniów uczących się zawodu technik logistyk.

Celem tegorocznej olimpiady jest przede wszystkim:

rozbudzenie wśród młodych ludzi zainteresowania tematyką logistyczną, 

dokonanie oceny  poziomu dotychczasowej wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Olimpiada została na stałe umieszczona przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w wykazie turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybranych dziedzin wiedzy zawodowej, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Wszystkim naszym uczestnikom życzymy uzyskania wysokich wyników na szczeblu międzyszkolnym, okręgowym  jak i centralnym.

Sławomir Głowacki