Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów

 Począwszy od środy 4.listopada, nasza szkoła odwiedza gimnazja i przedstawia najnowsze propozycje kształcenia dla przyszłych absolwentów. Uczniowie klas III gimnazjalnych z Wicka, Łebienia, Łeby, Nowej Wsi Lęborskiej oraz Redkowic poznali specyfikę nauki w Budowlance. Na rok szkolny 2016/2017 przewidzieliśmy możliwość nauki w dwóch typach klas:

a) 4 – letniego technikum o specjalnościach:

•     technik budownictwa;

•     technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

•     technik logistyk (profil wojskowy);

•     technik eksploatacji portów i terminali – nowość!!!

Po ukończeniu wybranego kierunku technikalnego, uczeń zdobywa tytuł technika i może przystąpić do zdawania egzaminu maturalnego, a następnie kontynuować naukę na studiach.

b) 3 – letniej zasadniczej szkoły zawodowej o profilach:

•     monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;

•     stolarz;

•     sprzedawca;

•     kucharz;

•     fryzjer;

•     klasa wielozawodowa (murarz – tynkarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, piekarz, cukiernik, dekarz, krawiec, kamieniarz, złotnik – jubiler, zegarmistrz, obuwnik, fotograf, szklarz).

Kończąc wyżej wymienione oddziały, absolwenci uzyskują tytuł pracownika wykwalifikowanego i mogą  uczyć się w naszym III Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.

Klasa technik logistyk (profil mundurowy) jest objęta patronatem Jednostki Wojskowej w Lęborku a oddział technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej patronatem PGE Energia Odnawialna. W przypadku zawodów krawiec i stolarz, lokalni przedsiębiorcy są zainteresowani współpracą z PCE – ZSP w ramach zatrudniania uczniów jako praktykantów a także pracowników.

W najbliższym czasie planujemy odwiedzić kolejne gimnazja i zapoznać trzecioklasistów z możliwościami zdobywania ciekawych profesji poszukiwanych na współczesnym rynku pracy.

Akcję promocyjną naszej szkoły prowadził doradca zawodowy Sławomir Hryczak wspólnie z nauczycielami klas wojskowych – Sławomirem Głowackim i Mirosławem Świątkowskim. Spotkania informacyjne z gimnazjalistami wspierał również pracownik administracyjny CKP Andrzej Burghardt oraz młodzież z klas o profilu mundurowym (IITLa i ITLa).

                                                                            Sławomir Hryczak