Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Narodowe Święto Niepodległości

 - w spojrzeniu uczniów PCE, ZSP zostało ukazane podczas uroczystego apelu szkolnego zorganizowanego przez Panią Annę Ramczyk. Hasła o suwerenności, wolności, po 123 latach zaborów ponownie nabrały mocy w obliczu licznych wojen i zamieszek na całym świecie. Warto jest więc za przykładem młodzieży wywiesić polskie flagi, uczestniczyć we wszystkich uroczystościach, a także radośnie świętować.

Zobacz nasze