Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Nagrodziliśmy i pochwaliliśmy najzdolniejszych Uczniów z PCE -ZSP

Nagrodziliśmy i pochwaliliśmy najzdolniejszych Uczniów  z PCE -ZSP

Tradycja szkoły!

Podczas uroczystego apelu szkolnego, który przygotowaliśmy w świetlicy  PCE-ZSP, Dyrektor Szkoły, Pan Artur Obolewski, wymienił Uczniów z najlepszymi  średnimi uzyskanymi w 2016/2017 roku. W gronie wyróżnionych osób znaleźli się:

WYNIKI NAUCZANIA W  I  SEMESTRZE

2016/2017

Najwyższe średnie klas:

Technikum                                      Zasadnicza Szkoła Zawodowa

  I miejsce      III TL A - 3,30                   I miejsce II A  -  3,35            

 II miejsce      III TLB -  3,29            II miejsce      III A  -  3,02

III miejsce   I TL A - 3,17                                                                                                                       

Wyróżniający uczniowie:

Technikum                                                        Zasadnicza Szkoła Zawodowa

  I miejsce   Bojan Bikowski    III TB  - 5,33   I  miejsce   Natalia Patocka   II A – 5,00

 II miejsce  Natalia Płotka       III TLB - 4,8               II miejsce   Klaudia Czerwińska  III B - 4,89

III miejsce Dawid Kleina         II TLA - 4,73 III miejsce   Marlena Krzyk   II A – 4,57

Uczeń  - Bojan Bikowski   - otrzymuje obecnie Stypendium Prezesa Rady Ministrów  i Starosty Lęborskiego.

GRATULUJEMY!

Cytat:

„Tylko ludzie wykształceni są wolni.” - Epiktet

Młodzież  otrzymała :

z rąk Dyrektora Szkoły , Pana Artura Obolewskiego i Wicedyrektor, Zenony Gawrylak, nagrody rzeczowe w wysokości – 100 zł.

Okazja do wspólnego podsumowania sukcesów z zakresu uzyskania wysokich średnich ocen i  100 % frekwencji budowała  w tym  wymiarze wizję konstruktywnego zmierzania do osiągania wyznaczonych celów i pozytywnego  pokazania  się publicznie na forum  społeczności szkolnej.

Po I semetrze!

W trakcie  podsumowanie I semestru Dyrektor Szkoły, Pan Artur Obolewski, przypomniał młodzieży o następujących zasadach funkcjonowania na terenie PCE-ZSP:

 - zakazie palenia papierosów ,

-  zakazie przemieszczania się na tereny prywatne,

- rozważnemu korzystaniu z dobrodziejstw Internetu i mediów społecznościowych,

- zakazie korzystania  z telefonów komórkowych,

Przypomniał także o:

- kulturalnym wykorzystywaniu nowych sprzętów elektronicznych i medialnych,

- zachowaniu czystości  i porządku w toaletach szkolnych,

- przygotowaniu się do dynamicznych zajęć z zakresu wychowania fizycznego, które w najbliższym czasie urozmaici tor przeszkód,

- tworzeniu zgranego i przyjaznego zespołu  młodych ludzi.

Sylwia Skroś

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz nasze