Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Muzealna lekcja po regionie.

 Muzealna lekcja po regionie

Słuchamy, uczymy się ,pracujemy aktywnie – te hasła przyświecają członkom  koła ICT- ”Spacer multimedialny po regionie-Małej Ojczynie, którzy na swoich zajęciach odbywających się w ramach projektu „OTWARTE UMYSŁY” aktywnie pracują, wykorzystując urządzenia telekomunikacyjne i informatyczne do przygotowania prezentacji multimedialnych. Zwiedzanie sali tradycji regionalnej w Muzeum Lęborskim, poznanie życia codziennego Kaszubów, sprzętów, czy wytworów sztuki ludowej Kaszubów, zaowocowało przygotowaniem wystawy plastycznej prac uczniów w holu biblioteki szkolnej, a także zaprezentowaniem  na lekcjach historii, geografii i technologii informacyjnej przygotowanych przez członków koła prezentacji multimedialnych.

23 listopada gościem na naszych zajęciach była Pani Urszula Walburg –adiunkt muzealny - etnograf , pracownik Muzeum w Lęborku, która bardzo interesująco przedstawiła i omówiła „Zwyczaje roku obrzędowego na Kaszubach”.

Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie, na którym poznamy zwyczaj „Gwiżdżów ” lub gwiazdki, czyli pradawnej tradycji grup kolędowych chodzących po domach.

 Danuta Milewska-Biały

PCE, ZSP