Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Młodzież rywalizowała w Kangurze Matematycznym

Spore zainteresowanie Kangurem Matematycznym

Dnia  - 17.03.2016 w PCE -  odbył się tradycyjnie  konkurs promujący nauki ścisłe  -  czyli tak lubiany przez młodych ludzi : "Kangur Matematyczny". Uczestnictwo w tym konkursie,  zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami młodzieży,  spotkało się z dużym zainteresowaniem startujących ,  pogrupowanych   w dwóch kategoriach. Ogółem do konkursu przystąpiło aż  -  85 uczniów, w tym -  54 uczniów w kategorii Student, a  - 31 uczniów w kategorii Junior.

Zasady rozwiązywania testu


Test zawierał 30 zadań o różnym stopniu trudności, na których  rozwiązanie uczniowie mieli  tylko 75 minut. Należy zaznaczyć, że w czasie trwania konkursu, nie wolno było korzystać z kalkulatorów.
Wspólna dla wszystkich krajów data -  Kangura matematycznego -   a także  rozesłane do placówek  te same zestawy zadań dla poszczególnych poziomów wiedzy ,  podnosiły  atrakcyjność  tego konkursu. Ten Dzień z matematyką   stał  się więc  w wielu krajach  jej świętem i  okazją do  równoległego realizowania innych form popularyzacji  tego przedmiotu.

W PCE – ZSP konkursem zajmowali się nauczyciele: Ewa Szuca i Daniel Bladoszewski