Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Młodzi obradowali w sali Herbowej w budynku Urzędu Marszałkowskiego

Obrady młodych radnych

Nasza uczennica - Daria Trepczyk z klasy 2Tla PCE, ZSP -   9 marca o godzinie 12:30 w sali Herbowej w budynku Urzędu Marszałkowskiego, znajdującym  się w Gdańsku Głównym,  uczestniczyła jako radna II Kadencji Młodzieżowej Rady Województwa Pomorskiego  - w II sesji. Na posiedzeniu rady były omawiane głównie  sprawy dotyczące  młodzieży. Członkowie debatowali nad pomysłami nowych akcji. Radni omówili Plan Kadencji Młodzieżowej Rady Województwa Pomorskiego.

Szczególni goście

 Jednym z gości był Sekretarz Urzędu Marszałkowskiego p. Łukasz Grzędzicki, który opowiedział o pracy sejmiku województwa pomorskiego. Podczas składania wolnych wniosków padły pomysły m.in. na temat  Turnieju Piłkarskiego, jak i Kongresu Młodzieżowych rad. Sesja zakończyła się o godzinie 14:00. Kolejne powiedzenie odbędzie się 26 kwietnia 2016r. o godzinie 11:30 w Urzędzie Marszałkowskim.

Uczestnik spotkania.