Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Mit „Solidarności” – czyli życie i działalność Anny Walentynowicz

Każda książka to cenny skarb

Sławomir Cenckiewicz napisał książkę – „Anna Solidarność”, która stanowi obecnie kotwicę do śladów jej aktywności w całych kraju. W ramach różnych form solidarnościowych wolumin jest pozycją wywyższającą bunt wobec  - epoki pełnej PRL-u. Opisane przez autora środowisko jej pracy, warstwy społeczne i  ich  uwikłania polityczne to grunt do wyciągnięcia osobistych wniosków na temat naszej polskiej stoczniowej historii.

Zatrzymała się Stocznia Gdańska

Jedna osoba, Anna - zatrzymała Stocznię Gdańską. Rok 1980 dopełnił bowiem obietnicy strajku. Zwyczajna pracownica, pełna wiary w demokrację, Związki Zawodowe, wolność każdego Człowieka, stanęła na wysokości zadania. Politycy wstrzymali „oddech” – nastąpił przełom, który zadecydował  o losach Sierpnia-80 , życiu Polaków w XX wieku,  kierunku i postępie działań w następnych latach, a także sprawach  polityki z Zachodem i Wschodem.

Przeciwniczka komunizmu

Skromna osoba, silna osobowość – Anna Walentynowicz -  to Ona w dobie przełomowych zmian w historii naszego narodu. Dziś wywyższana na salonach politycznych, doceniana przez wszystkie ugrupowania, symbol wolnej Polski i oddania Ojczyźnie. Jej śmierć niedaleko lasu katyńskiego – to dowód na to , że o silnych jednostkach pamiętamy zawsze, a ich praca stanowi wzór dla pozostałych Rodaków.  

Książka znajduje się w bibliotece szkolnej. Zapraszamy....

Sylwia Skroś