Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Matura próbna z Operonem

 - to już tradycja szkolna, że młodzież z klas kończących swoją edukację, w PCE, ZSP i w całej Polsce,  przechodzi egzamin określający ich poziom wiedzy z wybranych przedmiotów. Dziś zadaniem nie takim łatwym było zmierzenie się uczniów z matematyką. Ale po kilku latach ciężkiej pracy, w ławkach szkolnych, wszystkie  zadania  były  z pewnością przygotowane i dostosowane do możliwości młodych ludzi.  Warto jest więc zaznaczyć, że próbna matura ma przede wszystkim zachęcić przyszłych maturzystów do wcześniejszych powtórek materiałów,  stworzyć wyobrażenie prawdziwego egzaminu, a także określić  poziom wyuczonej wiedzy. Pewnie, dlatego  cały stres został pozostawiony na korytarzach szkolnych, a  w sali egzaminacyjnej zapanowała atmosfera pobrana  ze świata nauki.