Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

„Liga Młodych Logistyków”

 W dniu 11 grudnia br. 3 – osobowe zespoły klas logistycznych  z  3TLa  i 3 TLb  brały udział w międzyszkolnym konkursie w ramach autorskiego projektu  „Liga Młodych Logistyków”.  Klasę 3 TLa reprezentował  Patryk Pawlak, Maciej Koszałka i Dorian Liduch, zaś klasę 3 TLb Paulina Rzeppa, Dominika Zganiacz, Klaudia Nowak. Konkurs składał się z testu  jednokrotnego wyboru oraz 3 zadań otwartych. Organizatorem konkursu było Naukowe Koło Logistyki DIALOG, działające przy Katedrze Logistyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Konkurs jest kierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kształcących się w zawodach technik logistyk lub technik spedytor, a jego główny cel stanowi pogłębianie wartości merytorycznych oraz pobudzanie i rozwijanie zainteresowania młodzieży problematyką logistyki.  „Liga Młodych Logistyków” to  nowa marka wśród inicjatyw tego typu która urozmaica w sposób edukacyjny codzienny tok dnia oraz nauki szkolnej. Pozwala uczniom na realizowanie swojej pasji oraz pogłębianie wiedzy z zakresu logistyki. Do finału konkursu zostanie zakwalifikowanych 12 najlepszych zespołów. Finał odbędzie się w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych  Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w dniu 10.03.2016r. Za oba nasze zespoły trzymamy kciuki i życzmy udziału w starciu finałowym.

            mgr Sławomir Głowacki