Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Księga z wyjątkową dedykacją od szefa BBN - ministra Pawła Solocha

 Księga o szczególnej wartości

„ Na koniec wizyty w  Warszawie spotkał się z naszymi uczniami wiceminister Jarosław Brysiewicz, zastępca szefa BBN. Minister przekazał uczniom stanowisko Prezydenta Andrzeja Dudy, który popiera inicjatywy dotyczące funkcjonowania klas mundurowych w szkołach  oraz wyraził podziw dla wyszkolenia i dyscypliny uczniów klas mundurowych naszej szkoły. Wiceminister przekazał również  życzenia dla uczniów i nauczycieli naszej szkoły od szefa BBN  ministra Pawła Solocha , który przebywał służbowo w USA  dlatego nie mógł uczestniczyć osobiście w spotkaniu ale przekazał szkole na pamiątkę wizyty piękne wydanie książki „Legiony Polskie” z osobistą dedykacją.”-  dodaje Ryszard Sałasiński.

 Dedykacja

„Nauczycielom i uczniom Powiatowego Centrum Edukacyjnego – ZSP  im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku na pamiątkę spotkania  w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

Szef BBN

Sekretarz Stanu

Paweł Soloch

29.01.2016”

Opis książki

Wiesław Wysocki, Wiktor Cygan, Jan Józef Kasprzyk –„Legiony Polskie 1914 -1918” –Oficyna Wydawnicza Volumen, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,  Stowarzyszenie Pokolenie, 2014.

Wstęp:

„ Naród, który  nie szanuje  swej  przeszłości,

Nie zasługuje  na szacunek teraźniejszości

I nie ma prawa do przyszłości”

Józef Piłsudski