Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Konkurs Kaszubski w PCE, ZSP

Drodzy Uczniowie, którzy zgłosiliście się do eliminacji szkolnych – „Rodnej Mowy” – informujemy, że recytacja wierszy i prozy odbędzie się  - 21.04.2016 roku -  o GODZINIE: 10:00 – w gabinecie -301 – czyli w  Czytelni .

Prosimy o przygotowanie się do pamięciowego opanowania tekstów, a także o odświętny ubiór.

 

Zobacz nasze