Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Konferencja Współczesny model wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego na lokalnym i regionalnym rynku pracy

Konferencja Współczesny model wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego na lokalnym i regionalnym rynku pracy

W poniedziałek 13.11.2017 r. w ZSM – I w Lęborku odbyła się konferencja poświęcona problematyce doradztwa zawodowego. Wziął w niej udział Dyrektor PCE Pan Artur Obolewski. Jej inicjatorem była Pani Bożena Murawska – Doradca zawodowy-konsultant powiatowy a patronat sprawowała Pani Teresa Ossowska-Szara – Starosta Lęborski oraz Pani Dolores Wasilewska – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lęborku.

Zaproszeni prelegenci podkreślali rolę działań doradczych w zakresie planowania ścieżki rozwoju edukacyjnego i zawodowego młodych ludzi, a także ewentualnej potrzeby zmiany wyuczonej profesji. Zwrócono uwagę na konieczność wspierania wyborów w tych obszarach już u najmłodszych poprzez tzw. preorientację zawodową, a u kolejnych grup wiekowych odpowiednio dzięki prowadzeniu orientacji zawodowej i ostatecznie doradztwa zawodowego.

Pani Bożena Murawska podsumowując spotkanie postulowała konieczność nadania doradztwu zawodowemu dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych charakteru systemu, który będzie opierał się na sprawnie funkcjonującej sieci współpracujących ze sobą podmiotów: uczniów, ich rodziców, dyrektorów i nauczycieli szkół różnych szczebli, instytucji działających na rzecz rynku pracy oraz pracodawców.

W poniedziałkowej konferencji uczestniczyła również grupa uczniów z PCE (uczęszczająca do klas wojskowych technik logistyk – IITLe, IITLb i IVTLa) pod opieką doradcy zawodowego – Pana Sławomira Hryczaka.

 

 

Sławomir Hryczak