Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Komunikat dyrektora PCE

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o przedłużeniu zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych do dnia 10.04.2020 r. oraz wprowadzeniem nowych regulacji prawnych na czas ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty z powodu zagrożenia COVID-19 wprowadzam obowiązkowe kształcenie na odległość na platformie GOOGLE CLASSROOM. Przywrócony zostaje plan zajęć od dnia 25.03.2020 r. i zgodnie z nim nauczyciele będą realizowali zajęcia  w danej klasie na platformie, a tematy zajęć zgodnie z realizowaną podstawą programową.

Praca ucznia podlegać będzie ocenie. W ocenianiu pracy uczniów należy zwrócić uwagę na zaangażowanie i aktywność, a także możliwości psychofizyczne uczniów.

Film instruktażowy 1

Film instruktażowy 2

Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne MEN

Zobacz nasze