Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Komunikat Dyrektora PCE w Lęborku z dnia 15 stycznia 2021 r.

Informuję, że na podstawie rozporządzenia MEiN z dnia 13 stycznia br. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadza się co następuje:

  1. Prowadzenie zajęć w trybie zdalnym przedłuża się do 31 stycznia 2021 r., z wyjątkiem zajęć praktycznych, które prowadzone będą stacjonarnie, tak jak przed feriami, w Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Wojska Polskiego 31, a dla młodocianych pracowników u pracodawców, z zachowaniem reżimu sanitarnego.
  2. Przypominam, że w przypadku braku możliwości uczestniczenia przez ucznia w kształceniu zdalnym w miejscu zamieszkania, zapewniamy dostęp do sprzętu i uczestnictwo w zajęciach zdalnych na terenie szkoły.
  3. Wystawienie ocen semestralnych w klasach I – III do 29 stycznia 2021 r.
  4. Spotkania zdalne z rodzicami uczniów klas I – III na zakończenie semestru pierwszego w dniu 4 lutego godz. 15.30

Artur Obolewski

Dyrektor PCE w Lęborku

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-nauki-w-szkolach-i-placowkach-po-feriach

 

Zobacz nasze