Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Komunikat dla młodocianych pracowników

SZANOWNI PAŃSTWO DYREKTORZY

BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIA

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

 

  Uprzejmie informuję, że od 29 CZERWCA 2020 R. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

  Oznacza to, że uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek od najbliższego poniedziałku, tj. od 29 czerwca br., realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

  Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

  W sprawie zmiany przepisów w powyższym zakresie proszę kontaktować się z MARKIEM NOWICKIM, starszym wizytatorem Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Koordynatorem ds. Kształcenia Zawodowego, tel. 58 669 34 34,

e-mail: Marek.Nowicki@kuratorium.gda.pl

 

MAŁGORZATA BIELANG POMORSKI KURATOR OŚWIATY

Zobacz nasze