Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Klasy mundurowe poznają różne Strategie Bezpieczeństwa

W ramach planu promocji wszelkich działań proobronnych oraz edukacji dla obronności i bezpieczeństwa  BBN - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego - zorganizuje dla Uczniów klas wojskowych z PCE, ZSP , cykl spotkań tematycznych pokrewnych z profilem naszej szkoły. Planowana liczba osób biorących udział w tym przedsięwzięciu zostanie zamknięta -  w  50 uczestnikach zajęć.
Młodzież będzie miała możliwość zaliczenia następujących punktów programu:
 - Przedstawienie i prezentacja zadań BBN i spotkanie z szefem BBN;
- Odwiedziny w Pałacu Prezydenckim;
- Odwiedziny w Dowództwie Garnizonu Warszawa i Centrum Weterana  Działań Poza Granicami Państwa;
- Złożenie wiązanki kwiatów pod ścianą PAMIĘCI.
Termin: 29 stycznia 2016 Roku
Do wyjazdu zgłosili się  Uczniowie z klas – I, II, III  - o profilu logistycznym i  budowlanym.
Opiekunowie grupy: Ryszard Sałasiński, Jacek Perłak.