Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Już oficjalnie powróciliśmy po wakacyjnej przerwie

 Już oficjalnie powróciliśmy po wakacyjnej przerwie.

W środę 9 listopada w sali Rajców o godzinie 13:30 odbyła się III sesja II Kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Lęborka.

W związku z nieobecnością na sesji przewodniczącego, sesję otworzyła i prowadziła Agnieszka Klassa- sekretarz Rady.

Pierwsze uchwały dotyczyły powołania nowych Radnych, którzy uzupełnili skład Rady, za osoby, które utraciły mandaty w związku z ukończeniem szkoły, zrzeknięciem się mandatu. Nowo wybrani Radni złożyli uroczyste ślubowanie.

Kolejnym bardzo ważnym punktem obrad był wybór vice przewodniczącego Rady, w związku z rezygnacją z tego stanowiska Radnej Darii Trepczyk. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, większością głosów (10 za 0 sprzeciw 0 wstrzymujących) nowym vice przewodniczącym został wybrany Radny Oleksandr Spolnyk uczeń II klasy w LO2.

Oficjalny skład Młodzieżowej Rady Miasta Lęborka II Kadencji.

1. Jakub Herczyk (ZSGŻiA) - przewodniczący

2. Oleksandr Spolnyk (LO2) - vice przewodniczący

3. Agnieszka Klassa (ILO) - sekretarz

4. Daria Kuczwalska (Gimnazjum nr 1)

5. Martyna Szałajdewicz (Gimnazjum nr 1)

6. Julia Kubisiak (Gimnazjum nr 2)

7. Hubert Klassa (Gimnazjum nr 2)

8. Maja Bieluń (Gimnazjum nr 3)

9. Wiktoria Bieszk (Gimnazjum nr 3)

10. Paulina Mach (SGJ)

11. Karolina Klassa (ILO)

12. Natalia Tomkowicz (LO2)

13. Karolina Burzyńska (ZSGŻiA)

14. Paulina Wolska (ZSGŻiA)

15. Tomasz Ziemian (ZSM-I)

16. Krzysztof Kafarski (ZSM-I)

17. Daria Trepczyk (PCE)

18. Kacper Wiloch (PCE)"

Zobacz nasze