Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Jak zdać próbny egzamin z języka polskiego?

 Jak zdać próbny egzamin z języka polskiego?

170 minut z Operonem!

Aż 170 minut przeznaczono na próbny egzamin maturalny w PCE-ZSP. Uczniowie wykazali się znajomością  lektur oraz umiejętnością interpretacji  tekstu zawartego w przygotowanych arkuszach. Dyrektor szkoły – Pan Artur Obolewski – życzył wszystkim osiągnięcia wysokich wyników, które potwierdzą sens dalszej edukacji w szkole, a także  staną się podstawą do  zdania  egzaminu maturalnego.

Sylwia Skroś