Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Jak szybko zdobyć wiedzę w regionie z zakresu bhp?

Dnia  - 31.03. 2016 r. -  odbył się II etap konkursu bhp w Cechu Rzemiosł Różnych w Słupsku.

Uczennica Patrycja Potraca  z  klasy III A kucharz ( PCE, ZSP)  reprezentująca  powiat lęborski zdobyła

 4  miejsce.

 Konkurs rozwijał wiedzę na temat bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także z zakresu prawa pracy. Wszyscy uczniowie poszerzali wiedzę wykraczająca poza program szkolny.   

Krystyna  Wudniak- Styn