Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Jak szybko przygotować PALMY? – projekt autorski!

 Jak szybko przygotować PALMY? – projekt autorski!

Projektujemy Palmy!

Wielkanoc – to czas, gdy gospodynie domowe zajmują się przygotowaniem kolorowych palemek. Za ich przykładem , w czytelni PCE-ZSP,  Pani Danuta Milewska – Biały, przeprowadziła zajęcia w ramach projektu „Otwarte Umysły”, ukazujące różne  techniki plastyczne. 

Przy pomocy:

-  bibuły, sznurków, a także gałązek drzew, młodzież udekorowała przykładowe Palmy Wielkanocne.

Pamiętaj:

Symbolika Jerozolimy i mocy Zmartwychwstania powiązana jest ściśle z kulturą naszego regionu, w którym kaszubskie obyczaje i tradycje wnoszą iskrę innowacji plastycznej.

Podczas zajęć,  „Spacer multimedialny po regionie - Małej ojczyźnie”, wykorzystaliśmy w naszej pracy,   wszystkie cenne  inspiracje laptopowe.

Sylwia Skroś

Zobacz nasze