Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Jak przygotowaliśmy się do Światowego Dnia bez Tytoniu?

Z okazji Światowego Dnia bez Tytoniu (31.05.2016 r.) nasza placówka włączyła się w akcję profilaktyczną dotyczącą szkodliwości palenia tytoniu i podjęła szereg działań. W pięciu klasach ( ok.140 uczniów) pedagog szkolny przeprowadził zajęcia edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnienia od nikotyny, w ramach zajęć świetlicowych przeprowadzono pogadanki na temat szkodliwości palenia dla 8 klas (ok. 200 uczniów). Na korytarzach szkolnych umieszczono w gablotach gazetki informacyjne poruszające problem nikotynizmu. W świetlicy szkolnej umieszczono również wystawę prac plastycznych uczniów na temat szkodliwości palenia tytoniu.

 

PCE, ZSP

Aleksandra Motas