Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH O PROFILU WOJSKOWYM (ODDZIAŁÓW PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO) W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

W związku z pandemią COVID – 19 i przedłużającą się procedurą wydania zgody Ministerstwa Obrony Narodowej na utworzenie dwóch oddziałów przygotowania wojskowego w klasach     w zawodzie technik logistyk i technik budownictwa, wzorem lat ubiegłych i zgodnie z planem rekrutacji na 2020 rok w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lęborku utworzone zostaną dwie klasy o profilu wojskowym. Klasy te po otrzymaniu zgody MON zostaną przemianowane na oddziały przygotowania wojskowego.
W przypadku otrzymania zgody na jeden oddział przygotowania wojskowego o przyjęciu do tego oddziału decydować mogą punkty uzyskane przez kandydata podczas rekrutacji.
Bez względu na nazwę klasy: oddział przygotowania wojskowego, czy tak jak dotychczas profil wojskowy, obowiązywać będą uczniów podobne zasady: regulamin klas wojskowych, umundurowanie, dni mundurowe i realizacja programu zajęć z edukacji wojskowej przygotowującego do służby w wojsku, obronie terytorialnej i innych służbach mundurowych.
 
Lębork, 29 czerwca 2020 r.
Dyrektor PCE w Lęborku Artur Obolewski
Zobacz nasze