Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018 w III LO dla Dorosłych

 W sobotę 9. września 2017 r. o godz. 9.00 Dyrektor PCE – ZSP Pan Artur Obolewski powitał     w szkolnej świetlicy słuchaczy III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, przedstawiając Wicedyrektora Szkoły – Panią Zenonę Gawrylak oraz grono pedagogiczne. Zgromadzeni zostali następnie zapoznani z harmonogramem zajęć, a pierwszoklasiści dodatkowo ze specyfiką nauki     w placówce. Omówiono także warunki uzyskiwania zaliczenia z przedmiotów i organizację egzaminów semestralnych.

W liceum funkcjonują trzy klasy. Po ukończeniu III – czyli najwyższej programowo – absolwenci mogą przystąpić do zdawania egzaminu maturalnego. Corocznie liczna grupa osób kończących szkołę zawodową, decyduje się na kontynuowanie edukacji w naszym „ogólniaku” dla pracujących. Pozwala on bowiem uzyskać wykształcenie średnie, które jest istotne z punktu widzenia współczesnego rynku pracy i oczekiwań pracodawców.

 

Sławomir Hryczak

Zobacz nasze