Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Gratulacje za zdobycie nowych stopni awansu nauczycielskiego

 Gratulacje za zdobycie nowych stopni awansu nauczycielskiego

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku, Pan Artur Obolewski, złożył pracownikom szkoły serdecznie gratulacje za zdobycie kolejnego szczebla awansu  zawodowego:

- Pani Ewie Szucy – stopnia kontraktowego.

- Pani Aleksandrze Motas – stopnia dyplomowanego.

- Pani Wicedyrektor szkoły – Danucie Milewskiej- Biały – podziękował za wieloletnią pracę na rzecz szkoły i wręczył Nagrodę Jubileuszową.

Wszystkim życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych.

Zobacz nasze