Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Gimnazjaliści poznawali ofertę edukacyjną z PCE

Gimnazjaliści odwiedzili PCE, ZSP

 - 21.04.2016 roku gimnazjaliści z miejscowości – Linia, odwiedzili swoich kolegów i koleżanki z PCE, ZSP. Wstępnej prezentacji nowych kierunków nauczania zaplanowanych na rok 2016/2017 dokonał, w świetlicy szkolnej  - Dyrektor PCE,  Pan Artur Obolewski .

Prezentacja zawodów

Uczniom zostały wyświetlone prezentacje multimedialne ukazujące zajęcia w m.in. w klasach logistycznych i OZE, a także zaprezentowane  znaczące sukcesy naszej  młodzieży, która edukuje się w PCE. Dyrektor zachęcał  więc gimnazjalistów do prześledzenia: strony internetowej szkoły, zakładek z blogami klasowymi, ofertami edukacyjnymi i  aktualnościami. Następnie opowiadał zebranym   o bazie naszej placówki oświatowej  w skład, której wchodzą: budynki PCE, ZSP  na ulicy Pionierów , a także budynki w CKP. Sporym zainteresowaniem cieszyły się także przekazywane  informacje dotyczące nauki w klasach technikalnych i zawodowych.  W nawiązaniu do tego - Pan Artur Obolewski  - przedstawił   wszystkim Uczniom  punktację  wymaganą przy  planowanym nowym naborze do szkoły.

Zwiedzanie placówki

Pedagog szkolny – Pani Aleksandra Motas – oprowadzała gimnazjalistów po Budynku B , w którym były pokazane zajęcia:

- w klasie Technikum Budownictwa (nauczyciel Z. Kotłowski)

- w klasie OZE ( nauczyciel J. Dudzik).

Nauczyciele zawodu demonstrowali sposoby działania solarów, wiatraków, a także komputerowe programy specjalistyczne z zakresu AUTO CAD-a.

Następnie na boisku szkolnym odbyły się pokazy logistyków z  zakresu:  walk karate, strzelania i rzutów granatem. Nad bezpieczeństwem grupy czuwał – nauczyciel  - Pan Ryszard Sałasiński. Po takich atrakcjach na terenie PCE, ZSP – młodzi ludzie udali się autokarem w dalszą podróż…..

Sylwia Skroś

 

 

Zobacz nasze