Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Gdy tytoń promujesz, to życie rujnujesz - paralelizm

 Gdy tytoń promujesz, to życie rujnujesz - paralelizm

W ramach szkolnego programu profilaktyki, której celem jest ochrona wychowanka przed zagrożeniami rozwoju, nasza szkoła uczestniczyła dnia 31 maja 2017 w Światowym Dniu bez Tytoniu – zainicjowanym przez Światową Organizację Zdrowia. W świetlicy szkolnej wychowawca świetlicy mgr Justyna Recław – Mastronardi zorganizowała, we współpracy z pedagogiem szkolnym mgr Aleksandrą Motas, serię pogadanek z młodzieżą na temat szkodliwości palenia tytoniu, i jego wpływu na ryzyko powstawania chorób wieńcowych. W świetlicy szkolnej została przygotowana gazetka z pokazem plakatów, dostarczono uczniom foldery i ulotki propagujące rzucenie palenia oraz prowadzenie zdrowego stylu życia.

Justyna Recław - Mastronardi

Zobacz nasze