Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

EGZAMINY POPRAWKOWE

EGZAMINY POPRAWKOWE ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH 25-26 SIERPNIA 2021 r.
 
25 sierpnia 2021 r. środa
 
1. Język angielski  godz. 8.00 s. 205 uczniowie z klas: IA, II Tdg, IV TLb
2. Język polski     godz. 8.00 s. 204 uczniowie z klas: IIAp, III T, IV TB
3. Matematyka       godz.8.00 s.104 uczniowie z klas: Ia, II Tdg, III TLa, IV TLa
   
godz. 8.00 sala 30
1. Logistyka zaopatrzenia i produkcji uczniowie z klas: III TLa
2. Procesy transportowe w logistyce uczniowie z klas: III T
3. Zapasy i magazynowanie uczniowie z klas: II Tcg
4. Technologia  systemów suchej zabudowy uczniowie z klas: I a
5. Technologia malarsko-tapeciarska uczniowie z klas: II ag
6. Technologia i materiałoznawstwo uczniowie z klas: II Bp                                     
 
 
26 sierpnia 2021 r. czwartek
 
godz. 8.00 sala 30
 
1. Rysunek zawodowy uczniowie z klas: II Bp, 
2. Drewniane konstrukcje w małej architekturze uczniowie z klas: II Bp
3. Planowanie produkcji i dystrybucji uczniowie z klas: III TLA, III T, II Tbp
4. Pracownia kosztorysowania i dokumentacji przetargowej uczniowie z klas: IV TB
5. Podstawy kosztorysowania w budownictwie uczniowie z klas: II Tdg
6. Technologia  systemów suchej zabudowy uczniowie z klas: I a
7. Historia i społeczeństwo godz. 8.00 s. 204 uczniowie z klas: III T
8. Język polski uczniowie z klas: IV TLa
 
 
III LO dla dorosłych egzaminy poprawkowe
1. Język polski sala 103 godz.11.00 -25.08.21r. 
2. Język angielski sala 203 godz. 11.00 -25.08.21r.
 
 
IMIENNA LISTA UCZNIÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH DOSTĘPNA WYŁĄCZNIE W SEKRETARIACIE SZKOŁY
Zobacz nasze