Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Egzaminy poprawkowe

EGZAMINY POPRAWKOWE
ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH 25-26 SIERPNIA 2020r. 
 
25 sierpnia 2020 r. wtorek
 
1. Język angielski
  godz. 8.00 s. 204 - uczniowie z klas: I Tap , I ag 
2. Technologia i materiałoznawstwo
  godz. 8.00 s. 30 - uczniowie z klas: III B, II B. I Bp
3. Technologia systemów suchej zabudowy
  godz. 8.00 s. 30 - uczniowie z klas: I ag
4. Technologia i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych     
  godz. 8.00 s. 30 - uczniowie z klas:  III T  
5. Pracownia kosztorysowania i dokumentacji przetargowej
  godz. 8.00 s. 30 - uczniowie z klas: III T, 
6. Planowanie produkcji i dystrybucji
  godz. 8.00 s. 30 - uczniowie z klas: II TLa
7. Dokumentacja realizacji procesów transportowo-spedycyjnych
  godz. 8.00 s. 30 - uczniowie z klas: III TLa
8. Usługi transportowo-spedycyjne
  godz. 8.00 s. 30 - uczniowie z klas: II T, II TLa
9. Obsługa klientów
  godz. 8.00 s. 30 - uczniowie z klas: I Ap
10. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
  godz. 8.00 s. 30 - uczniowie z klas: I Ap
11. Technika i bezpieczeństwo w gastronomii
  godz. 8.00 s. 30 - uczniowie z klas: I Ap
 
26 sierpnia 2020 r. środa
 
1. Język polski
  godz. 8.00 s. 204  - uczniowie z klas: I Tbp, II T, III T, III TLa, I Ap
2. Rysunek zawodowy
  godz. 8.00 s. 30  - uczniowie z klas: I Bg, III B
3. Technologia systemów suchej zabudowy
  godz. 8.00 s. 31  - uczniowie z klas: I ag 
4. Drewniane konstrukcje w architekturze
  godz. 8.00 s. 31  - uczniowie z klas: II B 
5. Budownictwo ogólne
  godz. 8.00 s. 31  - uczniowie z klas: I ag
6. Chemia
  godz. 8.00 s. 31  - uczniowie z klas: I Ap, I Bp 
7. Dystrybucja
  godz. 8.00 s. 31  - uczniowie z klas: I Tap, 
8. Usługi transportowo-spedycyjne
  godz. 8.00 s. 31  - uczniowie z klas: II TLa 
 
IMIENNA LISTA UCZNIÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH DOSTĘPNA WYŁĄCZNIE W SEKRETARIACIE SZKOŁY
 
Zobacz nasze