Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Dzień Otwarty CKP z udziałem gimnazjalistów!

 Dzień Otwarty CKP z udziałem gimnazjalistów!

We wtorek 8. listopada 2016 r., młodzież uczęszczająca do klas III gimnazjalnych, licznie odwiedziła nasze Centrum Kształcenia Praktycznego w Lęborku przy ul. I Armii Wojska Polskiego. Podczas spotkań z uczniami miejskich gimnazjów, a także powiatu lęborskiego oraz wejherowskiego, zostały szczegółowo zaprezentowane wszystkie możliwości nauki w PCE – ZSP, jakie zaplanowaliśmy na rok 2017/2018. Omówił je doradca zawodowy – Pan Sławomir Hryczak. Dotyczą one klas technikalnych i zawodowych. Ponadto osoby obecne w CKP otrzymały kolorowe ulotki informacyjne poświęcone tej tematyce. Poznawały one również pod opieką kierownika wspomnianej placówki – Pana Zbysława Etmańskiego i pracownika administracyjnego – Pana Andrzeja Burghardta, charakter zadań wykonywanych przez naszych uczniów na co dzień w ramach zajęć praktycznych. Była zatem okazja do spróbowania swoich sił  w pracach zbrojarsko – betoniarskich, tynkarskich, wykończeniowych w budownictwie jak również stolarskich  i związanych z czynnościami montażowo – instalacyjnymi urządzeń wytwarzających oraz przesyłających energię elektryczną i cieplną, pochodzącą z ekologicznych, odnawialnych źródeł. Niezbędnych, fachowych wskazówek wszystkim zainteresowanym, udzielali tutaj nauczyciele poszczególnych zawodów.

Atrakcje towarzyszące Dniowi Otwartemu szkolnych warsztatów, zostały wzbogacone uroczystym podsumowaniem konkursu pn. Każdy budować może… Zorganizowało go PCE – ZSP dla uczniów gimnazjów. Wręczenia nagród i upominków zwycięzcom, uczestnikom oraz ich nauczycielom, dokonał Dyrektor Szkoły – Pan Artur Obolewski wraz ze Starostą Powiatu Lęborskiego – Panią Teresą Ossowską - Szarą i Wicedyrektorem Szkoły – Panią Zenoną Gawrylak. Prace konkursowe miały postać głównie makiet budowli. Część z nich natomiast, została przygotowana w formie prezentacji multimedialnych. Przedstawił je zgromadzonym  i scharakteryzował nauczyciel przedmiotów teoretycznych budowlanych – Pan Zbigniew Kotłowski.

Dziękujemy opiekunom oraz trzecioklasistom za zainteresowanie i udział w naszej akcji promocyjnej. Mamy jednocześnie nadzieję, że pozwoliła ona przybliżyć perspektywy kształcenia młodym ludziom, którzy już za kilka miesięcy zostaną absolwentami szkół gimnazjalnych i być może zdecydują się związać swoją przyszłość zawodową np. z coraz bardziej popularnym budownictwem lub ekoenergetyką. Zachęcamy wobec tego do wyboru naszych profili  w oddziałach technikum i „zawodówki”!

 

Sławomir Hryczak