Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Dzień Flagi

Drugiego maja przypada Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Święto to wprowadzone ustawą z 20 lutego 2004 roku. „Dzień Flagi” jest dniem dumy z naszych barw narodowych, jednoczących i identyfikujących Polaków nie tylko w kraju, ale i zagranicą.

Ustanowienie 2 maja dniem flagi państwowej ma swoje podłoże historyczne. Po pierwsze, to właśnie tego dnia żołnierze z 1 Dywizji Kościuszkowskiej zatknęli flagę na kolumnie zwycięstwa w Tiergarten w Berlinie. Po drugie, w czasach panowania komunizmu w Polsce Ludowej, 2 maja obywatele mieli nakaz zdejmowania flag, tak aby nie były one wywieszone podczas nieuznawanego przez władze komunistyczne święta Konstytucji 3 maja.

Polskie barwy narodowe, to odwzorowanie znacznie starszego od flagi naszego herbu, jakim jest Orzeł Biały, czyli wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu tarczy, który po raz pierwszy został użyty jako godło państwa przez króla Przemysława II w 1295 r. Nasze barwy narodowe jako jedne z nielicznych w świecie mają pochodzenie heraldyczne. Wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. 7.02.1831 Sejm Królestwa Polskiego podjął specjalną ustawę dotyczącą barw polskiej flagi.

Obecnie ustawa stanowi, że barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony. Kolory te ułożone są w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest biały, a dolny czerwony.

Współcześnie biało-czerwone barwy towarzyszą nam aż do 3 maja, nie tylko w miejscach publicznych, ale również w na fasadach domów i na balkonach w blokowiskach oraz przy lusterkach samochodowych. 

2 maja wywieszamy naszą flagę jako dowód przywiązania do wartości patriotycznych oraz pamięci o przeszłości, w której taki gest wymagał męstwa i był bardzo często okupiony krwią. Z tej okazji w Naszym mieście o godzinie 11.00 odbyła się uroczystość przed Starostwem Powiatowym. W uroczystości tej uczestniczyłem osobiście wraz z pocztem sztandarowym i delegacją uczniów z pierwszych i drugich klas Technikum Logistycznego o profilu wojskowym.

 

Opracował Mirosław Świątkowski w oparci o Wikipedie i Internet.

 

 

 

Zobacz nasze