Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Dwa projekty edukacyjne w PCE

Nasza szkoła przygotowuje się do realizacji dwóch programów edukacyjnych, przewidzianych dla uczniów klas technikum i „zawodówki”. Dotyczą one rozwoju zawodowego młodzieży.

Pierwszy projekt będzie prowadzony przy współudziale Powiatu Lęborskiego i ma za zadanie wspomagać proces zdobywania wiedzy oraz umiejętności przez młodych ludzi w trzech tzw. branżach kluczowych (odpowiadających profilom kształcenia naszej placówki):

  • budowlanej;
  • ekoenergetycznej;
  • logistycznej.

Każda z tych trzech dziedzin jest obecnie popularna nie tylko na pomorskim rynku pracy, ale także ogólnopolskim. Dodatkowe, projektowe wsparcie we wspomnianym zakresie, zapewne ułatwi przyszłym absolwentom „Budowlanki” poszukiwanie zatrudnienia, czy też uruchomienie własnej działalności związanej, np. z odnawialnymi źródłami energii.

W związku z omawianym przedsięwzięciem przewidzianym na nowy rok szkolny, tj. 2016/2017, uczniowie będą mogli uczestniczyć w m.in. wycieczkach do przedsiębiorców produkujących ekologiczną energię elektryczną bądź cieplną, firm ogólnobudowlanych oraz zajmujących się transportem, spedycją i magazynowaniem towarów. Planuje się ponadto ćwiczenia i zajęcia grupowe dla osób, które chciałyby prowadzić działalność gospodarczą.

Adresatami drugiego programu natomiast, są uczący się zawodów z branży żywieniowej, handlowej i usługowej (także z klas wielozawodowych). Jego inicjator to Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Proponuje on liczne, ciekawe formy rozwijania wiedzy i umiejętności ważnych dla poszczególnych profesji. Mowa tutaj o: wizytach u pracodawców, płatnych stażach, obozach szkoleniowych i bezpłatnych kursach nadających nowe uprawnienia.

Zachęcamy uczniów do udziału w projektach dotyczących edukacji zawodowej!

 

Sławomir Hryczak

 

Zobacz nasze