Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Duch polskiego żołnierza jest także obecny w PCE.

 W dniach 22 i 23 stycznia 2018 r.  43 uczniowie z  klasy III TLA i  III TLB  przystąpili do wykonania testu „ Odwaga żołnierza polskiego”.  Był on podsumowaniem programu „ Podtrzymanie i upowszechnienie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”. Test  składał się z 19 pytań.  Karol Tutkowski uczeń klasy III TLA  jako jedyny  uzyskał  18 pkt. na 19 możliwych do zdobycia .

                                                                                                                                  Gratulujemy. 

Bożena Loda

Zobacz nasze