Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

DOTACJA Z MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

Nazwa projektuZakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW, który rozpoczął naukę w klasie I w roku szkolnym 2023/2024 (Klasa 1 TLa i Klasa 1 TLb).

Dotacja MON: 69 600 zł

Całkowity koszt projektu: 87 000 zł (udział finansowy Powiatu Lęborskiego w kwocie 17 400 zł)

Udzielona dotacja umożliwi zakup umundurowania dla uczniów klas  pierwszych OPW w Technikum nr 2 w zawodzie technik logistyk, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2023/2024 w Powiatowym Centrum Edukacyjnym im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku i realizują program z edukacji wojskowej.

Uczniowie oprócz kształcenia ogólnego, dodatkowo uczestniczą w zajęciach z przygotowania wojskowego w formie zajęć teoretycznych i praktycznych. Zajęcia praktyczne prowadzone są w patronackiej jednostce wojskowej tj. 1 Batalionie zmechanizowanym im. Jerzego Jastrzębskiego w Lęborku.

Uczniowie Oddziałów Przygotowania Wojskowego w wyniku realizacji programu szkolenia posiądą wiedzę z zakresu podstawowych uwarunkowań służby wojskowej z wybranych zagadnień: obowiązujących regulaminów, musztry, ceremoniału wojskowego, z podstaw wychowania wojskowego jak również z podstaw szkolenia bojowego, w tym taktyki, szkolenia strzeleckiego, rozpoznania wojskowego, inżynieryjno - saperskiego.

W związku z realizacją projektu Oddziałów Przygotowania Wojskowego, Ministerstwo Obrony Narodowej przyznało szkole dotację w wysokości 69 600 zł.

 

Lębork, 29.11.2023 r.  

Artur Obolewski

Dyrektor PCE w Lęborku

 

Zobacz nasze