Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Doradcy zawodowi z wizytą w PCE – ZSP

 Doradcy zawodowi z wizytą w PCE – ZSP

03. października 2017 r. w naszej szkole miało miejsce spotkanie tzw. sieci doradców zawodowych z Powiatu Lęborskiego, reprezentowanej przez Panią Bożenę Murawską – Doradcę Zawodowego – Konsultanta Powiatowego i Panią Magdalenę Maziarz – Koordynatora. Jego celem była prezentacja specyfiki kształcenia PCE – ZSP i wypracowanie strategii współpracy w zakresie poradnictwa edukacyjno – zawodowego pomiędzy różnymi typami szkół: ponadgimnazjalnymi, gimnazjalnymi oraz podstawowymi.

Goście zostali powitani przez Panią Zenonę Gawrylak – Wicedyrektora Szkoły ds. Kształcenia Zawodowego, a następnie zaznajomieni z ważnymi faktami dotyczącymi funkcjonowania placówki.

Zgromadzeni wysłuchali także informacji prezentowanych przez Panią Katarzynę Dampc  - Kierownika Referatu Programów Pomocowych Starostwa Powiatowego w Lęborku na temat struktury lokalnego szkolnictwa zawodowego i perspektyw jego rozwoju. Kwestię współpracy szkół naszego powiatu z zakładami pracy w ramach staży zawodowych dla młodzieży, omówiła Pani Alicja Rojek – Pracownik Merytoryczny ds. Współpracy z Pracodawcami Projektu Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego.

Odwiedzający we wtorkowe popołudnie „Budowlankę” poznali również wyposażenie sal lekcyjnych, w których na co dzień odbywają się lekcje z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych oraz zajęcia sportowe. Poszczególne klasopracownie przedstawiali nauczyciele PCE – ZSP: Pani Irena Małachowicz i Pani Katarzyna Kwiatkowska – Obrzud oraz Pan Sławomir Hryczak.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za udział w nim i zapraszamy do dalszej współpracy!

 

Zdjęcia i tekst – Sławomir Hryczak

Zobacz nasze