Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Czy w XXI wieku warto zadać pytania o wartości patriotyczne?

 Czy w XXI wieku warto zadać pytania o wartości patriotyczne?

Na kartkach i mailowo!

Informujemy, że w ramach projektu –„Szkoła młodych patriotów”  przygotowałyśmy ankiety wspomagające zdobycie cennych informacji.

Materiały trafią do lokalnej społeczności i uczniów PCE-ZSP.

Osoby odpowiedzialne za to zadanie:

- Justyna Reclaw – Mastronardi  (obszar PCE)

-Sylwia Skroś  (lokalna społeczność).

Warto wiedzieć:

Przystąpiliśmy do programu –„Szkoła młodych patriotów” -  VI edycja – PCE-ZSP!

„Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 30 listopada 2017 r. do 30 maja 2018 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają dyplomy „Szkoły młodych patriotów” oraz zaświadczenia ukończenia kursu.

Regulamin konkursu podaje:

1.      Celem konkursu jest krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego.

Program kursu:

1.      Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich u dzieci i młodzieży w praktyce szkolno-pedagogicznej.

2.      Prawa człowieka i obywatela w państwie demokratycznym.

3.      Postawy obywatelskie, więzi z Ojczyzną w warunkach migracji zarobkowych ludności oraz integracji europejskiej.

4.      Scenariusze lekcji o tematyce patriotycznej.”

 

– źródło: http://spe.edu.pl/szkola-mlodych-patriotow-vi-edycja/

 

Przypominamy:

 

Rok szkolny 2017/2018 „Rokiem dla Niepodległej”

 

W związku ze zbliżającą się 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, Minister Anna Zalewska zapowiedziała, że obecny rok szkolny 2017/2018 będzie „Rokiem dla Niepodległej”.


MEN od kilku lat nadaje hasła przy okazji kolejnych inauguracji roku szkolnego, aby w ten sposób zwrócić uwagę na ważne idee i problemy związane z edukacją.


źródło: men.gov.pl

PCE-ZSP

Zobacz nasze