Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Bookcrossing w NMP – projekt, który się przyjął wśród wiernych

Bookcrossing w NMP – projekt , który się przyjął wśród wiernych

Słowo miłe Bogu!

Realizacja mojego projektu Bookcrossingowego zajęła w kościele NMP Królowej Polski – 3 tygodnie. Od momentu postawiania regału do 2018 roku  - książki i gazety krążą w domach wszystkich parafian. Płynność i dostępność do tekstów religijnych warunkuje, bowiem darmowy przepływ informacji i naturalną realizację założeń projektowych.

W bibliotekoznawstwie!

Bookcrossing   - jako wzorowa  forma bezpłatnego przynoszenia i dzielenia się woluminami gwarantuje dostęp do określonych treści,  spory zasięg w środowisku lokalnym, wzmacnianie czytelnictwa, kreatywne podejście do zarządzania ludzkimi zainteresowaniami. Mądre  przekazy krążą po domach, zmuszają ludzi do refleksji, samotnego czytelnictwa, a także dostarczania nowych książek. Projekt religijny innowacyjnie wtapia się w nowoczesne perspektywy promowania dobrych treści.

Bo…

Podstawa do tego typu założeń wynosi celowe tradycje chrześcijańskie nad technologiczne możliwości  postępowe. To ludzie dla innych ludzi stwarzają warunki do połączenia darów serca z konkretnymi czynami.

Autorka projektu – Sylwia Skroś

Opieka - Biblioteka PCE-ZSP!

 

Zobacz nasze