Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Bojan Bikowski odebrał Stypendium Prezesa Rady Ministrów od Premier Pani Beaty Szydło!

 Bojan Bikowski odebrał Stypendium  Prezesa Rady Ministrów od Premier Pani  Beaty Szydło!

DEN - 2017!

Dzień Edukacji Narodowej pozwala zapisać w uczniowskim pamiętniku wszystkie  miłe i wyjątkowe chwile spędzone w szkole. Cały trud wspinania się po kolejnych szczeblach szkoły ponadgimnazjalnej procentuje wówczas wysokimi średnimi i nagrodami. Do tych najwyższych należy zaliczyć wymarzone -  Stypendium Prezesa Rady Ministrów, które, w 2017 roku, otrzymał najzdolniejszych uczeń PCE-ZSP – Bojan Bikowski z klasy IV TB (technikum budownictwa). Uroczysty wyjazd do Warszawy zaplanowany w gronie  wybranych stypendystów z województwa pomorskiego, odbył się dzięki inicjatywie gdańskiego Kuratorium Oświaty. Opiekę nad najzdolniejszymi uczniami sprawowała st. wizytator -  Pani Ewa Hałas.

W gronie najlepszych!

W tak podniosłej atmosferze – Bojan Bikowski – z uzyskaną w PCE-ZSP średnią 5,47 odebrał z rąk Pani Beaty Szydło:  dyplom i Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Obecność Pani Premier i Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej nadała temu edukacyjnemu wydarzeniu nowego spojrzenia na celowość dążenia do  najlepszych osiągnięć w szkole. Wyjazd zapewnił, zarówno moc atrakcji, jak i  zagwarantował  zdobycie nowych doświadczeń w formie zwiedzania:

- budynku i pomieszczeń Urzędu Rady Ministrów,

- miejsc, w których odbywały się konferencje Premiera,

-  sal posiedzeń Rządu.

Podczas  tegorocznych uroczystości DEN  - Pani Minister -  zapowiedziała także wprowadzenie w placówkach oświatowych szerokopasmowego Internetu, koniecznego do wspomagania procesu nauczania wszystkich przedmiotów, zamontowania w klasach nowych tablic multimedialnych i skutecznego rozwijania kompetencji zawodowych.

Wychowawca – wicedyrektor Danuta Milewska - Biały

Foto – Kamil Chitruszko

Tekst – Sylwia Skroś

 

 

Zobacz nasze