Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Apel porządkowy w PCE, ZSP

 Tradycyjnie w listopadzie Dyrektor szkoły- pan Artur Obolewski – spotykał  się z wybranymi klasami w celu przekazania uczniom niezbędnych informacji. W roku 2015/2016 poruszone zostały zagadnienia dotyczące: dyscypliny klas mundurowych na terenie naszej placówki, punktualnego dojazdu do szkoły, zakazu  używania wulgaryzmów, zdobywania pozytywnych  ocen, umiejętnego  i bezpiecznego korzystania z Internetu. Dyrektor podkreślił także, że II wynik na Zlocie w Żaganiu to wspaniały sukces wszystkich logistyków z PCE, ZSP, którzy udowodnili, że  potrafią wywalczyć zaszczytne miejsca na forum całej Polski. W trakcie apelu wymienione zostały także osoby, które za swoją naukę  zdobyły nagrody m.in. -  Stypendium Prezesa Rady  Ministrów.

Sylwia Skroś