Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Aktywizacja mieszkańców Powiatu Lęborskiego

 Aktywizacja mieszkańców Powiatu Lęborskiego

Dnia 4 listopada 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Lęborku w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu odbyło się spotkanie inauguracyjne dotyczące realizacji projektu pn. „Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego”.

Przybyłych gości uczestniczących w tym wydarzeniu, tj. przedstawicieli partnerów  - Ośrodków Pomocy Społecznej zaangażowanych w realizację projektu, przywitały Starosta Teresa Ossowska-Szara oraz Wicestarosta Elżbieta Godderis.

Podczas spotkania:

-omówiono główne cele i założenia projektu (prezentacja w załączeniu);

- wręczono partnerom dokumenty niezbędne do realizacji projektu, m.in. umowy o dofinansowanie;

- wręczono Dyrektorowi Powiatowego Centrum Edukacyjnego – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku oraz Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku uchwały Zarządu Powiatu lęborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składnia oświadczeń woli w imieniu Powiatu Lęborskiego w ramach projektu pn. „Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego oraz dokumenty niezbędne do realizacji projektu, m.in. umowę o dofinansowanie;

-uroczyście podpisano porozumienia na rzecz realizacji Projektu „Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego”przez przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Lęborku, Powiatowego Centrum Edukacyjnego – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku.

Anna Pietruszyńska

Starostwo Powiatowe w Lęborku