Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Akcje promocyjne PCE w Czarnej Dąbrówce, Nożynie oraz Luzinie

11.05.2016 r. „Budowlanka” przedstawiła propozycje edukacyjne dla młodzieży z kl. III i II szkół ponadgimnazjalnych w Czarnej Dąbrówce oraz Nożynie. Spotkania informacyjne prowadził Dyrektor PCE – ZSP – Artur Obolewski.

16.05.2016 r. podczas Targów Edukacji i Pracy przygotowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Luzinie, nasza szkoła zapoznawała z kierunkami kształcenia uczniów tamtejszego gimnazjum.

W akcjach promocyjnych uczestniczyli również: doradca zawodowy – Sławomir Hryczak oraz pracownik administracyjny CKP – Andrzej Burghardt a także uczący się w klasie IT (technik budownictwa/technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej), ITLa i ITLb (technik logistyk – profil wojskowy).

We wszystkich wspomnianych placówkach omawiane profile związane z oddziałami technikalnymi i zawodowymi, spotkały się ze sporym zainteresowaniem gimnazjalistów. Zapewniamy bowiem możliwość nauki profesji, które są obecnie poszukiwane przez pracodawców. Proces zdobywania poszczególnych specjalności uatrakcyjniają zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe. Ponadto współpracujemy z przedsiębiorstwami, które deklarują wolę zatrudniania naszych absolwentów.

 

Sławomir Hryczak