Powiatowe Centrum Edukacyjne

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku

Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Aktualności

 1. 08-05-2017 11:35 Sprawdź - Matematykę widzianą "inaczej"!

   W ramach projektu "Kompetencje zawodowe" uczniowie klasy III TB na zajęciach z matematyki wykonywali pomiary i rzuty przedmiotów wykorzystując  suwmiarkę, czyli przyrządu mierniczego, służącego do odczytania długości, 

 2. 05-05-2017 20:20 Zapraszamy wszystkich gimnazjalistów do rozpoczęcia elektronicznego etapu rekrutacji w PCE - ZSP!

   O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej w PCE- ZSP decyduje suma punktów, której składnikami są: · punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego 

 3. 05-05-2017 09:22 Uczniowie zdają egzaminy maturalne. Rok 2017!

   Maturzyści zmierzyli się już z pytaniami z języka polskiego, aby  następnie spokojnie podjeść do zadań matematycznych. Dobre humory, które dopisywały wszystkim na sali gimnastycznej 

 4. 04-05-2017 18:32 Sprawdź z nami książkowe Instagramy!

   Biblioteka , to miejsce idealne do rozmów o książkach. I właśnie, dlatego w multimedialnej czytelni odbyły się nowoczesne lekcje o Instagramach. Uczniowie z klasy IA ( PCE-ZSP) mieli za zadanie uruchomić prywatne profile. To w nich wyszukiwali następnie różne  konta  zgłaszające się  po wpisaniu słowa: „książka/i”. 

 5. 04-05-2017 09:09 KaNaPkOwY Catering

   Na wyraźną prośbę Starostwa Powiatowego  uczniowie klasy II A kucharz w PCE w Lęborku  z p. Krystyną Wudniak-Styn przygotowali dekoracyjne kanapki. Dla uczniów było to kolejne bardzo cenne doświadczenie cateringowe 

 6. 04-05-2017 09:07 PRÓBNYCH EGZAMINÓW NIGDY NIE ZA WIELE ...

   Klasa III Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych (PCE-ZSP) kolejny raz miała próbny egzamin praktyczny z kwalifikacji T06 - sporządzanie potraw i napojów, które odbyły się w 10.04.2017 i 24.04.2017. 

 7. 28-04-2017 11:03 „To co mam, to radość najpiękniejszych lat(...)Pożegnanie maturzystów!

   to co mam, to serce które jeszcze na wszystko stać, to co mam, to młodość której nie potrafię kryć, to wiara, że naprawdę umiem żyć, umiem żyć” – piosenka Anny Jantar

 8. 28-04-2017 11:00 Pamiętamy o historii w PCE-ZSP!

   W czwartek 27.04.2017 r. młodzież PCE wysłuchała apelu, w którym uczestniczyli uczniowie   z klas: technik logistyk – profil wojskowy (ITLb, ITLa, IITLa) i kucharz/sprzedawca (IIIA). Występujący na scenie szkolnej świetlicy, przypomnieli zgromadzonym genezę polskich symboli narodowych oraz najważniejszego źródła prawa, 

 9. 27-04-2017 14:41 PŁATNE STAŻE ZAWODOWE I PRAKTYKI ZAWODOWE DLA UCZNIÓW ZSMI, ZSGŻiA, PCE-ZSP – LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

   Uczniowie i uczennice W ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RegionalnegoProgramu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 10. 26-04-2017 10:45 Święto Patrona Powiatowego Centrum Edukacyjnego – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Eugeniusza Kwiatkowskiego

   Apel skierowany był do klas pierwszych, które także uczestniczyły w quizie o życiu i działalności Eugeniusza Kwiatkowskiego. Quiz zorganizowany był w kategoriach klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum – zwyciężyły klasy: IA i ITlb.