Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

4 założenia współpracy projektu edukacyjnego - „Przystań ulubionych książek”!

 4 założenia współpracy projektu  edukacyjnego -  „Przystań ulubionych książek”!

Współpraca Biblioteki PCE-ZSP z Biblioteką Pedagogiczną w Lęborku!

Zaplanowaliśmy następujące przedsięwzięcia:

1.Wystawę książek - „ Podróż po Skandynawii”.

2. Lekcję biblioteczną -  „Poznajemy tajniki pracy bibliotekarza w Bibliotece Pedagogicznej:

- UKD,

-  ciekawostki  z zakresu prasy specjalistycznej,

- plusy edukacji.

3. Pogadankę w Czytelni PCE – ZSP – Książki, które napisał Remigiusz Mróz.

4. Wymieniamy się książkami – Uwalniamy akcję Bookcrossingu. ( Biblioteki – PCE-ZSP i Pedagogicznej)

Założenia projektu ustaliły: Pani Jolanta Bona ( Kierownik Biblioteki Pedagogicznej)  i Pani Sylwia Skroś.

Głównym założeniem projektu jest wypromowanie miejsca, czyli biblioteki, jako „Przystani ulubionych książek”. Realizacja tego zdania ma na celu: zachęcenie młodzieży, z PCE-ZSP, do wypożyczenia nowości książkowych, spędzania czasu wolnego z woluminami, głównie z zakresu literatury pięknej, przeciwdziałanie elektronicznemu pozyskiwaniu wszystkich informacji i krzewienie wartości czytelniczych , w oparciu o  tradycyjne druki.  

W dobie przenośnych nośników informacji, korzystania z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów,  czynność naturalnego czytania książek jest przestawiana na dalsze tory. W związku z tym istnieje konieczność promocji biblioteki, jako „Przystani ulubionych książek”. To właśnie w niej, w strefie wyciszenia i kreatywnego poznawania dobrodziejstw słowa drukowanego, przygotowano nowości książkowe, które wspomogą wyrobienie nawyku poznawania  literatury światowej.

W takim celu rozpisaliśmy projekt, który, w swoim założeniu, ma stanowić bazę wyjściową do wykreowania wizerunku wzorowego – Czytelnika.

Promujemy - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa!

Zobacz nasze