Powiatowe Centrum Edukacyjne

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku

Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Aktualności

 1. 27-04-2017 14:41 PŁATNE STAŻE ZAWODOWE I PRAKTYKI ZAWODOWE DLA UCZNIÓW ZSMI, ZSGŻiA, PCE-ZSP – LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

   Uczniowie i uczennice W ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RegionalnegoProgramu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 2. 26-04-2017 10:45 Święto Patrona Powiatowego Centrum Edukacyjnego – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Eugeniusza Kwiatkowskiego

   Apel skierowany był do klas pierwszych, które także uczestniczyły w quizie o życiu i działalności Eugeniusza Kwiatkowskiego. Quiz zorganizowany był w kategoriach klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum – zwyciężyły klasy: IA i ITlb.

 3. 25-04-2017 09:21 Dzień Otwarty Akademii Morskiej w Gdyni!

   Uczniowie Technikum Urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, 21 kwietnia 2017r ,odwiedzili kompleks budynków Akademii Morskiej w Gdyni. Wizyta związana była z dniami otwartymi AM. Podczas pobytu studenci opowiedzieli o uczelni, tajnikach studiowania oraz życiu studenckim.
  W auli T. Meissnera swoją działalność zaprezentowały:

 4. 24-04-2017 08:28 WyKOMBinuj mOst 2017

   W połowie kwietnia dwie trzyosobowe drużyny z klasy 3 TB zgłosiły chęć udziału w konkursie „wyKOMBinuj mOst”. Składy drużyn:

 5. 23-04-2017 20:20 Im więcej się uczysz, tym szybciej zdasz maturę! – paralelizm.

   W związku ze zbliżającą się maturą,  już  w kwietniu,  odbyły się dwa dodatkowe 4-lekcyjne cykle powtórzeniowe z matematyki. 

 6. 20-04-2017 17:13 Popieramy akcję: „ Jak nie czytam - jak czytam”! Trenowaliśmy akcję masowego czytania.

   Jak podają organizatorzy akcji: „10 czerwca 2016 r. o 10.00, dzięki zaangażowaniu ponad 2000 bibliotek z całej Polski, prawie pół miliona uczniów czytało w jednym momencie: w szkołach, na rynkach miast, w centrach handlowych, a nawet na Giewoncie.”

 7. 19-04-2017 12:36 Odbyły się XIX Szkolne Eliminacje Konkursu Recytatorskiego Mowy Kaszubskiej.

   19 kwietnia 2017r. w czytelni odbyły się XIX Szkolne Eliminacje Konkursu Recytatorskiego Mowy Kaszubskiej. Celem konkursu jest poznawanie i popularyzacja literatury, tradycji i folkloru kaszubskiego oraz pielęgnowanie mowy kaszubskiej. Konkurs stwarza recytatorom okazję do indywidualnej wypowiedzi artystycznej

 8. 11-04-2017 19:56 Światowy Dzień Zdrowia w PCE

   Dnia 07 kwietnia, jak co roku obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. Nasza szkoła również włącza się w organizację akcji prozdrowotnych tego dnia.

 9. 11-04-2017 08:00 77 rocznica pamięci ofiar zbrodni katyńskiej

   Podczas apelu przytoczono fakty historyczne,  pojawiły się fragmenty listów,  poezji   i pieśni patriotycznych będące wyrazem pamięci o zamordowanych w 1940 roku Polakach - oficerach, policjantach i więźniach politycznych, 

 10. 07-04-2017 07:38 Szkolenia logistyków z PCE-ZSP!

  W dniu dzisiejszym w batalionie szkolą się klasy wojskowe z Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lęborku. 1.Lbz w 2013 roku podpisał porozumienie o współpracy. Dzisiaj szkolą się klasy 1 o profilu technik logistyk.